NOTIS Risiko for kommunalt klimasjokk

  • nettarkiv

Norske kommuner er dårlig forbredt på klimaendinger

Kun én av fire norske kommuner har tatt klimaforandringene med i sine risiko- og sårbarhetsanalyser. Det viser en undersøkelse gjort av Mandag Morgen. Klimaendingene vil få alvorlige konsekvenser for Norge. Flom og skred kan føre til store materielle skader. -Det forberedende arbeidet kan ikke vente til det er altfor sent, og kommunene må ta dette på alvor, sier Elin Dahlin som er avdelingsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) i en pressemelding.

MS

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå