NOTIS: NorNed-tap til 32 mill.

Kostnadene ved overføringstap på NorNed-kabelen utgjorde nesten 30 prosent av inntektene fra januar til oktober i fjor. Overføringen på NorNed gir ca. 4 prosents tap ved full kabel. Rundt 2 prosent av dette er tap på selve kabelen, mens ca. 2 prosent er tap i konverteringene. Tapskostnadene for NorNed for perioden 1. januar til 21.oktober 2010 var totalt 32,7 millioner kroner, mens inntektene på kabelen var 112 millioner kroner. Tapsvolumet for perioden er 99 GWh. For 2009 var tapsvolumet 153 GWh, i 2008 131 GWh. ØL

Les mer om: