NETTARKIV

NOTIS: Må ta imot mer småelektronikk

Tormod Haugstad
24. feb. 2009 - 10:54

Fakta

EE-produkter og EE-avfall* EE-produkter: Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke.

* EE-avfall: Kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter. De skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinnes.

MILJØ: Under en landsdekkende kontroll i fjor var det hele to av tre forhandlere som ikke informerte om returordningen for elektroniske og elektriske produkter.

Fylkesmannen og Statens forurensningstilsyn (SFT) vil i uke 9-11 kontrollere forhandlernes elektroniske og elektriske produkter (EE-produkter).

– Vi forventer at bransjen har skjerpet seg, sier SFT-direktør Ellen Hambro. TH

Les mer om: