NETTARKIV

Notis: Kutter tamrein med 30 000 dyr

Regjeringen vil redusere antallet tamrein med 30.000 dyr. Dette er ett av tiltakene i klimameldingen for landbruket.

Klimaendringene vil få store konsekvenser for reindriften:Innlandsbeitene blir mindre sikre som følge av at tine-fryse-sykluser kan låse beiteområdene. På den annen side vil kystnære beiteområder bli sikrere, siden vinterklimaet blir mer stabilt mildt og mer snøfattig. Samtidig åpner det seg muligheter for forlenget bruk av sommerbeiteområder på øyer og halvøyer, ifølge Kommunal Rapport. TH

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.