NOTIS: Klimakvoter gir dyrere fly

NOTIS: Klimakvoter gir dyrere fly
SAS. Fly. Flyplass. Bilde: Scanpix

KLIMA: Billettprisen på fly vil trolig øke med 50-100 kroner fra 2012. Da må luftfarten kjøpe CO2-kvoter for utslippene sine gjennom EUs ETS-system. I 2012 tildeles luftfarten i EU utslippskvoter på 213 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 97 prosent av sektorens gjennomsnittlige utslipp i årene 2004, 2005 og 2006. De neste årene skal de ned i 208 millioner tonn, eller 95 prosent av utslippet i basisårene. Mesteparten av kvotene deles ut gratis, 15 prosent auksjoneres bort og 3 prosent settes av til nye selskaper. KMH

Les mer om: