Notis: Fare for flere skred

Forskning: Flere snø- og jordskred, mer steinsprang og økt fare for leirskred. Klimaendringer, med stigende temperatur og mer nedbør, vil øke faren for alle typer skred i deler av Norge de neste 50 årene, ifølge forskning.no Det viser resultatene fra det omfattende forskningsprosjektet GeoExtreme.

– Skred blir ofte utløst av ekstreme nedbørsmengder. Prognoser for klimautviklingen i Norge tyder på at antall dager med ekstrem nedbør vil øke med inntil 70 prosent. I tillegg vil intensiteten øke, det vil snø og regne mer enn før på disse dagene, opplyser skredforsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). TH

Les mer om: