NOTIS EU-samarbeid om sikrere nett

NOTIS EU-samarbeid om sikrere nett
Samarbeid: Sikrere internett for barn og unge krever samarbeid mellom forskningsmiljøer på europeisk nivå. Bilde: Bettina Brinkmann

Norge skal delta i EU-programmet "Tryggere Internett". Det foreslår regjeringen, med SV-statsråd Heidi Grande Røys i spissen. Programmet skal fremme sikker bruk av internett blant barn og unge under 18 år og motkjempe ulovlig innhold og skadelig atferd på nettet.

Blant annet skal programmet stimulere til bruk av filtreringsprogram og -tjenester som kan hindre tilgang til ulovlig og skadelig innhold, oppmuntre bransjen til å fremme et sikrere miljø, samt etablere en kunnskapsbase som skal samle ajourført informasjon om bruken av ny teknologi hos barn. Dette krever samarbeid mellom forskningsmiljøer på europeisk nivå.

"Tryggere Internett" skal vare i fem år fra 1. januar 2009. Budsjettet er på 55 millioner euro over fem år, der Norge bidrar med 1,25 millioner euro, det vil si rundt 11 millioner kroner.

I tillegg skal Norge ansatte en nasjonal ekspert i tilknyting til programmet. EZ

Les mer om: