NOTIS: CO2-utslipp dyrere for flyselskapene

MILJØ: Fra 1. januar må flyselskapene i Norge registrere informasjon om CO2-utslipp og flygninger.

Fra 2012 skal luftfart inn i EUs kvotesystem. Flyselskapene vil få tildelt kvoter vederlagsfritt, tilsvarende en andel av hvor mye de flyr i 2010. Hvis selskapene trenger flere kvoter for å dekke sine utslipp, må de kjøpe dem i kvotemarkedet, melder SFT.

Utslipp fra innenlands flyreiser utgjør i dag cirka to prosent av norske utslipp av klimagasser. I EU står luftfart for tre prosent av utslippene. Når flyvninger i disse landene blir en del av kvotesystemet, betyr det at klimagassutslipp blir dyrere for flyselskapene. CAA

Les mer om: