NOTIS: Britisk skifergass skaper protester

NOTIS: Britisk skifergass skaper protester
SKIFERGASS: Illustrasjonen viser et eksempel på skifergassutvinning med flere brønnplasseringer. Hvert brønnområde har seks produserende brønner. Flere horisontale brønner per område begrenser fotavtrykket og påvirkning på overflaten. Bilde: Statoil

GASS/INDUSTRI: Britiske forskere krever et midlertidig forbud mot boring etter skifergass. Det skjer bare en måned før selskapet Cuadrilla skal begynne å produsere fra den første skifergassbrønnen i Europa utenfor Blackpool. For å få ut gassen pumper man vann, sand og kjemikalier inn i fjellet under høyt trykk og sprenger vei for gassen («fracking», bildet). En rapport fra Tyndall Centre for Climate Change Research advarer mot at miljøkonsekvensene av slike prosjekter ikke er godt nok kartlagt. Miljøvernere frykter at kjemikaliene forurenser grunnvannet. KMH

Les mer om: