NOTIS: Biomasse og vind øker

Lillgrund Sverige vindpark Vattenfall
Lillgrund Sverige vindpark Vattenfall (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)
  • arkivnyheter

ENERGI: Danskene økte forbruket av biomasse med 50 prosent i 2010. Vindkraften økte 16 prosent. Halm- og trepellets brukes til elektrisitets- og kraftvarmeproduksjon. Avedøreværket, Fynsværket og Amagerværket har alle blokker som kan fyres med biomasse. Kull- og oljeforbruket falt noe i 2010. Havmølleparkene Horns Rev 2 og Rødsand 2 på rundt 200 megawatt hver stod for mye av økningen i vindkraften. Omstillingen til et fossilfritt Danmark er på rett vei, ifølge energinet.dk. Danske familier bruker bare rundt 4000 kilowattimer strøm årlig. KMH

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå