Fornybaralliansen består av Norsk Industri, Energibedriftenes Landsforening (EBL), Framtiden i våre hender, WWF Norge, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og miljø. 17. august 2009 lanserte de ni klimakrav til politikerne før valget. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

NOTIS: Allierer seg for klimaet

  • nettarkiv

ENERGI: Norsk Industri og Energibedriftenes Landsforening (EBL) allierer seg med miljøvernere i den såkalte Fornybaralliansen (bildet). De lanserer ni klimakrav til politikerne, sammen med Framtiden i våre hender, WWF Norge, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og miljø. De krever at energibruken i Norge må ned med 10 prosent innen 2020, at Norge må produsere mer fornybar energi for eksport. Nye personbiler som kun bruker fossil energi må forbys innen 2015, og bruk av fyringsolje må forbys innen 2020. KMH