NOTIS: – Alle bør betale

NOTIS: – Alle bør betale
Bilde: Scanpix/Kallestad, Gorm

ENERGI: Konkurransetilsynet er kritisk til at den kraftintensive industrien slipper å betale for elsertifikatene.Kraftleveranser til industrien generelt er elsertifikatpliktig, mens forbruk i kraftkrevende industriprosesser, veksthus og treforedling vil være unntatt fra plikten. Unntaket fører til subsidiering av de unntatte sektorene, noe som er uheldig når det gjelder ressursallokering og konkurransevridning og som vil bryte med prinsippet om kostnadseffektivitet i miljøpolitikken, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. ØL

Les mer om: