NOTIS: 66 døde ved vannkraftverk

ENERGI: 69 mennesker døde i en ulykke ved Russlands største vannkraftverk Sayano-Sjusjenskaya i Sibir 17. august. Tsjetjenske terrorister hevder at de sprengte en granat i turbinhallen, men russiske myndigheter avviser at ulykken skyldes terror. En undersøkelseskommisjon sier at årsaken er av teknisk art. Verket leverer alene en fjerdedel av den russiske vannkraften, med en årlig produksjon på hele 23,5 terawattimer (TWh). KMH

Les mer om: