DEBATT

NorthConnect bør være et «umulig» prosjekt – uansett!

Skadevirkningene av NorthConnect-kabelen er ikke vurdert, verken de som handler om økonomi eller natur, skriver Hogne Hongset.

Northconnect blir en ny kraftforbindelse mellom Norge og Storbritannia, hvis den blir bygget.
Northconnect blir en ny kraftforbindelse mellom Norge og Storbritannia, hvis den blir bygget. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU
Hogne Hongset, NorthConnect-motstander
16. des. 2019 - 12:30

Anders Bjartnes skriver om kabelprosjektet NorthConnect i TU 12.12. under tittelen «Umulig prosjekt uten bredt politisk kompromiss». Det har nok Bjartnes rett i. Men dette prosjektet bør være umulig uansett.

Norsk Klimastiftelse, som ledes av Anders Bjartnes, er en trofast supporter av alle tiltak som kan bidra til økt bygging av mer vindkraft på land i Norge. Derfor er Bjartnes logisk nok også tilhenger av konsesjon til kabelprosjektet NorthConnect. For kabelen vil bidra til økte strømpriser her i landet, noe som så bidrar til å øke presset for å bygge mer vindkraft i urørt norsk natur.

Dokumenterer ikke klimaeffekten

Bjartnes hevder at NorthConnect-kabelen er et viktig klimatiltak, fordi norsk vannkraft i enda større utstrekning enn nå kan brukes som balansekraft for varierende produksjon av vindkraft i utlandet. Ifølge Bjartnes vil kabelen, hvis den blir bygd, gi en reduksjon av CO2 på 2 millioner tonn. Noen dokumentasjon for denne effekten har ikke Bjartnes lagt fram, like lite som NorthConnect selv har gjort det.

Klimaeffekten av at norske vannmagasiner kan være «batteri» for varierende vind-og solkraft på kontinentet og i Storbritannia er et argument som overdrives til det ekstreme. Allerede høsten 2015 sa daværende NVE-direktør Per Sanderud dette: «- – vi er ikke det grønne batteriet som kan løse Europas problemer, sånn som man kanskje forestilte seg for en stund siden». Likevel blir altså «batteriargumentet» brukt ubehersket av kabelbyggere og deres bransjesponsede supportere som Norsk Klimastiftelse og ZERO.

Mangler vurdering av negative effekter

Når det hevdes at en kabel som NorthConnect har en (teoretisk) stor klimaeffekt, så må denne effekten vurderes opp mot skadevirkningene av den prisstigningen kabelen utløser. Det er ikke gjort, hverken av prosjektet, NVE eller Bjartnes. De negative effektene er både økonomiske og knyttet til naturskader:

 • Økonomiske effekter av prisstigning i Norge (utløses både av «utveksling» og netto eksport)
  • Økte strømregninger for husholdningene.
  • Svekket konkurransekraft for alt næringsliv.
  • Spesielt prosessindustrien kan på sikt få kostnadsøkninger som fører til utflagging.
  • Netto eksport til Storbritannia vil komme i direkte konkurranse med norsk gasseksport, og svekke lønnsomheten i denne.
  • Økt netto eksport reduserer muligheten til å erstatte norsk bruk av fossil energi tilsvarende.
  • Økt netto eksport reduserer muligheten for ny norsk industri basert på vannkraft tilsvarende.

Ingen av punktene ovenfor er konsekvensvurdert av prosjektet eller av NVE.

 • Negative effekter i naturen
  • Økte strømpriser fører til økt press for å få bygge mer vindkraft i urørt norsk natur.
  • I den utstrekning kabelen brukes til å transportere balansekraft («batterieffekten»), vil dette føre til økt effektkjøring i norske kraftverk, noe som er svært skadelig for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen.
  • Hvis kabelen fører til utflagging av metallindustri til land som bruker fossil energi, vil klimautslippene pr. produsert enhet øke opp til 8 ganger utslipp basert på norsk vannkraft.

Ingen av punktene ovenfor er konsekvensvurdert av prosjektet eller av NVE.

Er ikke lønnsom uten prisøkning

Det mest tankevekkende ved hele prosjektet er at det faktisk ikke er lønnsomt som eget prosjekt! Uten at selskapene bak får det vi godt kan kalle «subsidier» fra det norske folk gjennom økte strømpriser som kabelen utløser, ville kabelen bli et tapsprosjekt! Smak på dette sitatet fra NVEs analyse av økonomien i NorthConnect (NVEs analyse, s 51): «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.»

Fremmer egen kommersielle agenda

I klartekst, og på forståelig norsk betyr dette: Prisstigningen som NorthConnect vil føre til i Norge, er ikke en (beklagelig) konsekvens av kabelen, den er en forutsetning for at selskapene bak prosjektet skal tjene penger på å bygge kabelen!

Hvor lenge skal kraftbransjen få bruke «klimakortet» rått og ubehersket for å fremme sin egen kommersielle agenda? Og et spørsmål til: Når får vi se en norsk medieredaksjon (TU eller andre) stille kritiske spørsmål til kraftbransjen?

Tegning av et lite kjernekraftanlegg.
Les også

Kjernekraft betyr også arbeidsplasser

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.