Norskutviklet spesialrobot utfører vedlikehold i farlige omgivelser

LKAB har nå tatt robot i bruk til reparasjonsarbeider og vedlikehold i malmsiloene i Narvik. Løsningen er utviklet av AF Decom og Envirex.

Norskutviklet spesialrobot utfører vedlikehold i farlige omgivelser
Fra denne styringsenheten senkes roboten ned i underliggende sjakt. Foto: AF Decom

Havnen i Narvik er LKABs største havn, anlegget der har kapasitet til å håndtere 20 millioner tonn jernmalm i pelletsform hvert år. Dagens anlegg stod ferdig i 2011, etter omfattende sprengnings-, støpe- og byggearbeider til en pris på godt og vel to milliarder svenske kroner.