Norskledet autonomiprosjekt får 80 millioner kroner fra EU

Forskere skal undersøke om omlasting fra større skip til autonome båter kan konkurrere med veitransport.

Norskledet autonomiprosjekt får 80 millioner kroner fra EU
Presset fra de som vil bruke Trondheim havn til boliger og kontorer øker. Nå skal forskerne undersøke om mindre fraktebåter kan løse floken. Foto: Sintef Ocean

Framtidens logistikk i Trondheimsfjorden kan bli seende slik ut: Et konteinerskip fra kontinentet legger til kai på Hitra ved fjordens munning. Derfra henter flere autonome båter sin del av lasten, mellom 20 og 40 konteinere, og frakter den til de ulike havnene i fjorden. Poenget er å spare tid og redusere antall trailere på veiene.