INDUSTRI

Norske Skog setter fart på biodieselplaner

Norske Skog skal samarbeide med tyske Choren Industries om andregenerasjons biodrivstoff, melder selskapet i dag.

Fortgang på Follum-piloten

Choren ferdigstilte tidligere i år verdens første kommersielle anlegg for produksjon av BTL (Biomass-to-Liquids) i Tyskland. Selskapet planlegger dessuten å bygge verdens første fullskalaproduksjonsanlegg for slik syntetisk diesel.

Nå skal tyskerne hjelpe Norske Skog som gjennom sitt datterselskap Xynergo arbeider med å bygge et pilotanlegg for biodieselproduksjon på Follum-fabrikken. Etter planen skal piloten stå ferdig i 2010 og det ferdige anlegget fem år senere.

Les også:

– Jeg har store forventninger til forretningsmulighetene som ligger i miljøvennlig diesel fra trevirke. Samarbeid med Choren vil gjøre det mulig for Xynergo å øke framdriften i utviklingen av disse planene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Norske Skog.

Komplementær kompetanse

Nøyaktig hvordan Choren og Norske Skog skal samarbeide sier partene foreløpig ikke så mye om.

– Alle detaljer er ikke på plass ennå. Nå er vi blitt enige om at vi skal samarbeide og vi kommer til å inngå en mer konkret avtale senere, sier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog til TU.no.

– Poenget er uansett at BTL er et nytt produkt som lages ved hjelp av ny teknologi der Norske Skog og Choren utfyller hverandre godt.

Han peker på at Choren er verdensledende på gassifiseringsteknologien for fast brensel som blant annet benyttes for å lage BTL, mens Norske Skog byr på kompetanse ved å håndtere store mengder biomasse fra skog.

Les også:

Soldiesel

Choren samarbeider i dag blant annet med Shell, Daimler og Volkswagen. De to bilkonsernene har døpt biodrivstoffet Sundiesel.

Det fjonge navnet har et visst hold. Ettersom andregenerasjons biodrivstoff baseres på celluloseholdig biomasse, truer det ikke matvareproduksjonen slik etanol og biodiesel produsert fra olje-, sukker- eller stivelsesrike jordbruksvekster gjør.

Chorens planlagte BTL-fabrikk i Schwedt i Tyskland skal ha en kapasitet på 270 millioner liter diesel i året.

Ifølge Norske Skog vil et tilsvarende produksjonsanlegg i Norge dekke 14 prosent av det totale behovet for diesel til veitransport. Samt redusere de norske CO2-utslippene med nærmere 700.000 tonn i året – sju prosent av utslippene fra veitransport i Norge i dag.