KRAFT

Norske Skog dropper biodiesel

DROPPER BIODIESEL: Norske Skog på Follum skulle bli drivstoffleverandør gjennom biodieselselskapet Xynergo. Nå legges selskapet ned fordi ingen vil investere penger i et så usikkert marked.
DROPPER BIODIESEL: Norske Skog på Follum skulle bli drivstoffleverandør gjennom biodieselselskapet Xynergo. Nå legges selskapet ned fordi ingen vil investere penger i et så usikkert marked. Bilde: Norske Skog

Selskapet Xynergo stanser driften fordi de ikke får tak i risikovillig kapital.

Med andre ord: ingen ser lønnsomhet nok til at de tør satse penger på biodieselprosjektet.

Eierne Norske Skog, Viken Skog, Allskog, Mjøsen Skog og Statskog er alle enige om at det ikke er noen vits i å drive videre. Selskapet trenger 300 millioner kroner i kapital de neste tre årene.

Les også: Norske Skog vil bli drivstoffleverandør

Norsk forskning:

Fikk forskningsstøtte

Selskapet Xynergo er Norske Skogs satsing på biodiesel. Med støtte fra Forskningsrådet og skogeiere i ryggen har man forsket på gassifisering av resttrevirke. Dette skulle brukes til produksjon av syntetisk biodiesel og flydrivstoff.

DROPPER BIODIESEL: – Det stemmer, styret har funnet at det ikke er mulig å drive videre fordi det ikke er nok tilgang på investorer til å finansiere neste fase i utviklingen, sier direktør Ellen Cathrine Rasmussen i Xynergo til Teknisk Ukeblad.
Nå har styret i Xynergo valgt å legge ned driften på grunn av mangel på investorer.

– Det stemmer, styret har funnet at det ikke er mulig å drive videre fordi det ikke er nok tilgang på investorer til å finansiere neste fase i utviklingen, sier direktør Ellen Cathrine Rasmussen i Xynergo til Teknisk Ukeblad.

Xynergo: Kan lykkes innen fem år

To selskaper lagt ned

Xynergo er dermed det andre biodieselselskapet som legger ned driften siden regjeringen uventet innførte den omstridte biodieselavgiften høsten 2009.

For å drive videre trengs det 150 millioner kroner i egenkapital de neste tre årene, pluss 150 millioner til et fullskala produksjonsanlegg.

Dette kunne blitt besluttet i 2014. Nå blir det ingenting av det.

– Må satse videre

– I hvor stor grad skyldes nedleggelsen rammevilkårene?

– Det er vanskelig å vurdere. Det har vært vanskelig for oss å skaffe privat risikokapital, sier Rasmussen. – Vi føler oss trygge på at energi fra skog kommer til å bli viktig i Norge. Vi kan øke avvirkningen og har god tilgang på råstoff. Det er viktig å satse videre på denne bransjen. Vi har ikke lyktes med å skaffe risikokapital, og det reflekterer blant annet det faktum at prosjektet er langsiktig og forbundet med risiko.

– Er norske investorer redde for risiko eller skyldes dette primært rammevilkårene?

– Det er vanskelig å spekulere i det. Det er nok en kombinasjon av ulike faktorer som har ligget til grunn for den beslutningen.

Trekker forskningssøknad

– Står noen klare til å ta over denne teknologien?

– Eierne av Xynergo vil diskutere seg imellom og har anledning til å plukke opp konkrete prosjekter hvis tidene endrer seg litt, sier Elisabeth Cathrine Rasmussen.

– Hva skjer med støtten fra Forskningsrådet?

– Vi har søkt Forskningsrådet om 12 millioner kroner om å forske og utvikle videre biomass-to-liquids-teknologien og delprosesser innen dette. Vi skulle lede denne prosessen sammen med flere partnere i Norge, men nå må søknaden dessverre trekkes.

Les også: 25 millioner fra Forskningsrådet

– Dette er leit

– Er det skuffende å legge ned når dere har fortsatt tro på teknologien?

– Dette er leit. Vi tror at bioenergi vil bli stort i Norge. Vi har mye skogressurser.

– Håper dere på redning fra staten?

– Vi går ikke rundt og tenker på det. Hvis noen har en genial ide er vi åpne for det. Men her var det mangel på risikovillig privat kapital. Det er viktig at vi nå ikke sier at satsningen innenfor dette området ikke kan gå, men at man satser videre på bioenergi og biodrivstoff i Norge .

Zero reagerer

Stiftelsen Zero reagerer kraftig på at utviklingen av bærekraftig biodrivstoff stopper opp i Norge, og at det skjer fordi investorene er usikre på om biodrivstoff kommer til å lønne seg. Biodrivstoffavgiften har skapt frykt, selv om regjeringen har fylt på med forsknings- og utviklingsmidler.

– Xynergo oppgir mangel på norske investorer som grunn. Investorer trenger å se lønnsomhet i virksomheten. Biodrivstoffavgiften har svekket lønnsomheten og tilliten, selv om den ikke ble økt igjen til neste år. Vi syns dette er synd. Andre generasjons biodiesel er bra for klimaet, sier Gøril Andreassen i Zero til Teknisk Ukeblad.

– Dette er det andre biodieselselskapet som legger ned det siste året?

– Det er ikke mange flere produsenter eller potensielle produsenter igjen. Det er veldig synd.

– Hva gjør dette for Norges troverdighet i klimapolitikken?

– Det vi trenger i Norge er langsiktige rammevilkår for klimaløsninger, og at man er tydelig på hvor lenge de skal vare. Og en satsing på klimaløsninger. Når Xynergo legges ned er det en mulighet for Norge som forsvinner, sier Andreassen.

Les også: Trenger penger til bioolje-fabrikk

– Neppe motiverende

– Tror du Norske Skog vil prøve å satse på noe slikt igjen?

– Hvordan de vil satse må du spørre dem selv.

– Dette kan ikke være motiverende for eierne?

– Det er neppe motiverende å måtte legge ned et selskap der man har investert mange millioner. Avgiften har hatt sin effekt selv om den ikke blir doblet neste år.

– Og Forskningsrådet, altså staten selv, har gitt millioner til Xynergo. Er dette tapte penger?

– Det de sier er at de vil bidra til at forskningen og kunnskapen skal kunne opprettholdes. Men det er selvsagt vanskelig å utnytte kompetansen fullt ut når man ikke har et selskap som jobber med dette.

Regjeringen gir støtte

Nedleggelsen kommer i et år hvor regjeringen har satt av mye penger til å utvikle andre generasjons biodrivstoff.

– Regjeringen har også satt av 100 millioner gjennom Innovasjon Norge i årets statsbudsjett til utvikling av blant annet andre generasjons biodrivstoff i år, og øker den potten til neste år. Det er positivt, sier Andreassen.

– Men de kommersielle aktørene ser ut til å falle fra?

– På bioetanol har vi Borregaard og Weyland, som har utviklet egen teknologi, sier Andreassen

Vil påvirke avgiften

– Er du optimistisk på vegne av andre miljøer innen biodrivstoff?

– Det skjer mye spennende både hos Borregaard og Weyland, så på vegne av dem er jeg optimistisk. Bioetanol har jo ikke avgift. Men med en avgift vil de derimot slite.

– Blir en slik avgift det neste vi får se?

– Vi håper heller at regjeringen øker CO2-komponenten i avgiften enn å legge avgift på bioetanol. Den totale avgiften vil da være den samme, sier Andreassen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.