KRAFT

Norske Skog: Biodiesel lønnsomt i 2015

SATSER FRISKT: Direktør for energi i Norske Skog, Klaus Schöffel er hanket inn som administrerende direktør for det nye biodieselselskapet, Xynergo. Tidligere var han forskningssjef for fornybar energi i Hydro.
SATSER FRISKT: Direktør for energi i Norske Skog, Klaus Schöffel er hanket inn som administrerende direktør for det nye biodieselselskapet, Xynergo. Tidligere var han forskningssjef for fornybar energi i Hydro. Bilde: Jannicke Nilsen
Jannicke Nilsen, Trond Gram
12. juni 2008 - 08:31

I fjor trakk StatoilHydro seg fra prosjektet, etter å ha vurdert satsingen som for kostbar.

Likevel satser Norske Skog videre på planene om et produksjonsanlegg for biodiesel basert på trevirke, såkalt 2. generasjon biodrivstoff.

Det betyr at råvarene ikke er i konkurranse eller konflikt med matproduksjon, og dermed bidrar til å øke matprisene.

Andregenerasjon

I det den ene av de to papirmaskinene Norske Skog har på Follum blir slått av, satser selskapet på å bygge opp et prototypeanlegg på fabrikken på Ringerike.

Anlegget, som skal stå ferdig i 2010, er et 2. generasjons anlegg som skal produsere biodiesel av blant annet rivningstrevirke, tynningsved og avfall fra massehogst.

Et fullskala anlegg skal stå ferdig i 2015, og produsere rundt 15 prosent av Norges samlede dieselforbruk til landtransport.

- Bedre

- Vi skal produsere diesel som kjemisk nesten er identisk med fossilt brensel, sett bort fra at karbonatomene ikke kommer fra olje, men trevirke. Ved siden av CO 2-aspektet har vår syntetiske biodiesel bedre egenskaper ved lokale utslipp, forteller direktør for energi i Norske Skog, Klaus Schöffel, tidligere forskningssjef for fornybar energi i Hydro.

Schöffel er hanket inn som administrerende direktør for det nye biodieselselskapet, Xynergo.

Han mener biodiesel basert på tre vil være et viktig bidrag for å nå de nasjonale målene for CO2-kutt.

- Kutter utslipp

- Dersom man lykkes med å erstatte 15 prosent av dagens norske dieselforbruk med syntetisk diesel basert på trevirke, vil man redusere det norske utslippet av CO2 med 700 000 tonn. Dette vil bety en reduksjon i utslipp fra veitrafikk på syv prosent, sier Schöffel.

Norske Skog vil ikke ut med estimat over kostnadene til prosjektet. Dette var hovedårsaken til at StatoilHydro ikke ble med videre ifjor.

- Vi synes teknologien var interessant, men følte av piloten ikke var spennende nok. Vi vil heller prioritere samme teknologi innenfor eget forskningsmiljø, sier Alexandra Bech Gjørv, direktør for Ny energi i StatoilHydro til Dagens Næringsliv.

Skal ansette

I disse dager starter rekrutteringen av nye medarbeidere til selskapet, melder Norske Skog i en pressemelding.

Selskapet eies av Norske Skog, Viken Skog, Allskog, Mjøsen Skog og Statskog.

Her er styret i Xynergo:

  • Styreleder: Rune Gjessing
  • Rune Gjessing (konserndirektør for strategi i Norske Skog)
  • Olav Sletbakk (salgs- og utviklingssjef i Viken Skog)
  • Kjell Bjørndalen (tidligere leder av Fellesforbundet)
  • Wenche Ravlo (fabrikksjef ved Norske Skog Follum)
  • Tom Bratlie (kommunikasjonsdirektør i Norske Skog).
  • Stein Roar Eriksen observatør for de ansatte i Norske Skog.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.