KARRIERE

Norske ledere er svært ulike

Illustrasjon.
Illustrasjon. Bilde: colourbox.com

Den direkte nordlendingen, den lite aggressive trønderen og den kalde, selvsikre Oslo-lederen. Det er store regionale forskjeller på norske ledere, hevdes det i en ny doktorgradsavhandling.

Rundt grøten i innlandet

Lederne fra Vestlandet er i likhet med nordlendingene ganske direkte, mens de i innlandet gjerne går rundt grøten og pakker inn budskapet, hevder Gillian Warner-Søderholm.

Lektoren ved Handelshøyskolen BI har spurt 710 norske ledere om hvordan de oppfatter forskjeller i forretningskultur, samt gjort dybdeintervjuer.

– Det er farlig å ikke forberede deg til møter med folk som du tror er veldig lik deg selv, sier hun til Dagens Næringsliv.

Aggressive Oslo-ledere

Listen hun presenterer i avisen, viser forskjellene innad i Norge. Oslo-lederne kommer ikke spesielt heldig ut, til tross for at det slås fast at byen er et godt sted å gjøre karriere.

En typisk leder i hovedstaden er nemlig – alt ifølge listen – mer aggressiv og stresset, opptatt av egen karriere, kaldere og mer anonym enn sine kollegaer rundt om i landet.

Motsetningene er store. En leder på Sørlandet skal være konservativ, mindre direkte og utadvendt og mer opptatt av familien enn av egen karriere.

Direkte nordlendinger

Samtidig er nordlendingen en direkte leder, som ikke er redd for å kalle en spade for en spade. En leder nordpå skal også være flinkere til å være til stede og hjelpe andre når det er behov.

Vestlendingen karakteriseres som den selvsikre, som prioriterer å være direkte i et avslappet arbeidsmiljø, mens en leder på sørøstlandet gjerne er mer forsiktig og privat. (©NTB)

Er du enig i funnene? Hvordan er din erfaring med ledere fra ulike landsdeler ? Kommentér under.

Les mer om: