Norske hydrogen-gründere går i pluss året etter at de startet

Bygger ny fabrikk i år.

Norske hydrogen-gründere går i pluss året etter at de startet
Hydrogen Mem-techs testanlegg for hydrogenteknologi på Tjeldbergodden. Bilde: Tore Stensvold

På ettervinteren i fjor kjøpte Torkild Reinertsen ut hydrogenprosjektet Hydrogen Mem-Tech fra konkursboet til Reinertsen.