Norske gartnerier skal hindre strømbrudd

Lar nettfrekvensen styre tomatenes vekstlys.

Norske gartnerier skal hindre strømbrudd
Lauvsnes Gartneri på Finnøy i Rogaland dyrker tomater. Mesteparten av strømmen de bruker går til tilleggslys, som også gir varme til tomatene. Foto: Lauvsnes Gartneri

På Finnøy i Rogaland er det tett mellom drivhusene. Et stort gartneri bruker cirka 15 gigawattimer  i året, like mye som 750 bolighus. I motsetning til hva man kanskje skulle tro, har gartneriene også et strømforbruk om sommeren.