Norske forsvarsgründere i pengekrangel etter patentjobb. Dømt til å betale oppfinner

Skrev patentsøknad på fritiden.

Norske forsvarsgründere i pengekrangel etter patentjobb. Dømt til å betale oppfinner
Augmenti-sjef Lars Inge Solhaug under en demonstrasjon på Rena øvingsfelt i 2015. Selskapets patent innfelt. Foto: Per Erlien Dalløkken / Faksimile: Patentstyret

Det lille, norske forsvarsteknologiselskapet Augmenti i Trondheim utvikler løsninger for såkalt augmented reality (AR). Teknologien gjør det blant annet mulig å se informasjon fra stridsledelsesverktøy direkte i et sikte.