Norske bedrifter lever farlig

Norske bedrifter lever farlig
KOPIERT: Tripp trapp-stolen til norske Stokke er mye kopiert. Senest i juni ble selskapet tilkjent 1.5 millioner kroner av dansk høyesterett etter at møbelprodusenten Basson solgte kopien Lulu. Bilde: Stokke

Patentstyret har gjennomført en spørreundersøkelse blant 2000 norske bedrifter. Svarene fra den får Patentstyret til å spørre om norske bedriftsledere sover i timen.

Det kan det kanskje være grunn til å spørre om. Kun 19 prosent av bedriftene har søkt eller vurderer å søke slike rettigheter. Patentstyret kaller tallene oppsiktsvekkende.

Kan bli dyrt

FARLIG: Otto Scharff i Patentstyret mener norske bedriftsledere lar sine bedrifter leve et farllig liv når de neglisjerer å beskytte sine rettigheter.
FARLIG: Otto Scharff i Patentstyret mener norske bedriftsledere lar sine bedrifter leve et farllig liv når de neglisjerer å beskytte sine rettigheter. Patentstyret
Hele 29 prosent av bedriftslederne svarer at de har opplevd å bli kopiert eller etterlignet, og 34 prosent mener det er viktig å registrere varemerker og patenter, men få gjør det.

– En naiv eller likegyldig holdning til industrielle rettigheter, Intellectual Property Rights (IPR) som det heter på engelsk, kan i verste fall koste bedriften katastrofalt dyrt, påpeker Otto Scharff, informasjonsdirektør i Patentstyret.

Lite innovative

På listen Innovation Scoreboard Union 2010. som er en liste over hvor innovative europeiske stater er, havner Norge på en 18. plass av totalt 35 land. Norge havner i gruppen "moderate innovators".

– En viktig grunn til at Norge havner så lavt er at evnen eller viljen til å beskytte sine rettigheter er et av punktene som blir målt, der scorer Norge lavt, sier Scharff.

Mer enn patenter

Norge er hovedsakelig et råvareproduserende land. Mange mener det ikke er like stort behov for å beskytte sine produkter og prosesser som for land med større andel forbrukerprodukter.

– Det kan være riktig hvis du kun ser på patenter. Men her snakker vi om å beskytte varemerker, logoer, design. Flere og flere bedrifter melder om saker der de er forsøkt kopiert eller etterlignet. Ni av til bedriftsledere svarte at de venter økning i årene fremover og tollvesenet har en formidabel økning i antall beslag. Dette rammer også norske næringsliv.

– I dagens globale og stadig mer konkurranseutsatte forretningsverden blir det stadig viktigere å beskytte sine immaterielle verdier. Det er en kjensgjerning, sier Scharff.Jubileumskonferanse

12. og 13. oktober arrangerer Patentstyret konferansen A WORLD IN CHANGE – Changing IPR?

Konferansen arrangeres som et ledd i feiringen av 100-årsjubileet til Patentstyret.

Patentstyret regner med å samle flere hundre IPR-interesserte fra fjern og nær. Konferansen skal presentere et bredt utvalg viktige problemstillinger

Konferansen blir avsluttet med en festmiddag i Oslo Rådhus.

Les mer her.