Norske arkitekter og ingeniører vant konkurranse om Tysklands høyeste hybridbygg i Berlin

Den 29 etasjer høye trebygningen får kjerne med heissjakt og trappegang i betong, ellers er det tresøyler, limtrebjelker og massivtre. Bygget blir et bykvartal i i høyden med kombinasjon av boliger, undervisning, næring, verksteder og sosiale aktiviteter.

Norske arkitekter og ingeniører vant konkurranse om Tysklands høyeste hybridbygg i Berlin
Det ferdige bygget vil bestå av fire bygningskropper, det høyeste får 29 etasjer og blir 98 meter høyt. Utkraginger byr på utforderinger, men bidrar til å redusere belastningene fra vind. Illustrasjon: MAD Arkitekter

Bygget er delt i fire enheter, det høyeste vil rage 98 meter over bakken. Prosjektet er gitt navnet WoHo, en forkortelse for Wohnhochhaus, eller bolighøyhus på norsk.