Norske arbeidsgivere: Tre ganger så mye hjemmekontor etter korona

Arbeidsgivere forventer mer jobbing hjemmefra også etter at samfunnet er åpnet igjen, viser en DNB-undersøkelse.

Norske arbeidsgivere: Tre ganger så mye hjemmekontor etter korona
Fremtiden er færre på kontoret, ifølge Dnb Markets undersøkelse. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

DNB Markets har spurt arbeidsgivere om hvor mye de forventer at de vil bruke hjemmekontor i en fremtid etter korona.