MOTOR

– Norsk veisatsing har vært elendig

NYTT: Navarsete lover å satse på vei.
NYTT: Navarsete lover å satse på vei. Bilde: Trond Gram
Dag Yngve Dahle
2. mars 2009 - 07:33

Oljerikdommen har ødelagt for veiene, sier samferdselsministeren fra Senterpartiet.

Akterut

– Vi har sakket akterut, og samferdselsdebatten har nesten vært fraværende. Hovedproblemet i Norge er at vi har brukt mye mindre på samferdsel enn andre land. Det er vanskelig å få fram enighet i det politiske miljø om at infrastruktur er helt grunnleggende for økonomisk vekst. På grunn av oljen har vi i mindre grad enn andre sett behov for å oppgradere infrastrukturen, sier hun til Aftenposten.

Tradisjonelt er det partiene på høyresiden som ivrer mest for å bruke penger på vei, mens partiene på venstresiden ofte er mer opptatt av kollektivtrafikk.

Navarsete er derimot enige i bil- og trafikkorganisasjonenes krav om milliardbevilgninger.

Tog foran vei i NTP

Ikke prioritert

– Jeg er helt enig. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det har vært elendig, rett og slett. Derfor har vi startet satsingen og brukt 15 milliarder kroner mer i denne perioden enn i forrige periode, sier hun til avisa.

Hun lover penger i Nasjonal Transportplan, som legges fram 13. mars.

– Vi må få fart på samferdsel hvis vi ikke skal sakke akterut. Oljen avtar. Den landbaserte industriens betydning vil øke, og den har behov for gode veier. Vår oljesmurte økonomi har ikke tvunget oss til å gjøre de prioriteringene som mange andre land har gjort. De siste 30 årene har vi prioritert barnehager, velferd og gode trygdeordninger mer enn å bedre samferdsel, sier Navarsete.

– Storstilt veisatsing haster

Les mer om: