Norsk teknologi viktig for Nato

RADARØYNE: Her overvåkes luftrommet. Det taktiske operasjonssenteret er en del av det norskutviklede luftvernsystemet Nasams II som er en videreutvikling av det første Nasams-systemet. Med Nasams II har mye gammel teknologi blitt byttet og systemet fått ny radar.
RADARØYNE: Her overvåkes luftrommet. Det taktiske operasjonssenteret er en del av det norskutviklede luftvernsystemet Nasams II som er en videreutvikling av det første Nasams-systemet. Med Nasams II har mye gammel teknologi blitt byttet og systemet fått ny radar. (Bilde: FRM/Fredrik Ringe)
  • nettarkiv

Luftvernøvelse Kreta

* Årets JPOW-øvelse (Joint Project Optic Windmill) er den hittil største europeiske luftvernøvelsen .

*Årets JPOW er den niende.

* Nederlenderne tok initiativ til å arrangere JPOW etter at de deltok med sitt Patriot-luftvernsystem i Gulfkrigen og opplevde at nasjonene var dårlig samkjørt, spesielt når det gjaldt luftvern.

* Norge deltar for første gang i år.

* Årets øvelse er simulert. Det vil si at angripende missiler og fly bare kommer til syne på dataskjermene.Kreta: USA, Nederland, Hellas og Tyskland stiller på øvelsen med luftvernsystemet Patriot. Patriot er spesielt egnet til å oppdage og ta ned ballistiske missiler som går høyt i luftrommet. Nasams radar, som Norge stiller med, er derimot egnet til å oppdage objekter, for eksempel fly og kryssermissiler, som beveger seg lenger ned i luftrommet. Systemene utfyller hverandre og derfor er vi avhengige av Nasams, forteller sjefen for det tyske bidraget under øvelsen, oberstløytnant Bernhard Vogel.

– Det er som en familie av systemer. For å si det enkelt ser Patriot den ene veien. Vi trenger noen til å se den andre veien og det gjør Nasams, sier han.

Kommunikasjon

Begrensede ressurser og et endret sikkerhetsbilde har ført til at få nasjoner har luftvernkapasitet til å alene beskytte seg mot hele spekteret av trusler. Derfor må nasjonene samarbeide og det er grunnen til at omtrent 1600 luftvernere har tilbrakt den siste måneden på Kreta.

– Vi skal integrere luftvernet til flere nasjoner sånn at vi til sammen kan forsvare landene, sier oberstløytnant Borg-Lundquist.

For å bli mer samkjørte og å redusere risikoen for å skyte ned allierte fly øver luftvernerne på å kommunisere seg imellom. En av kommunikasjonskanalene de tester ut under øvelsen er Link 16, en norskutviklet programvare knyttet til Nasams-systemet. Link 16 gjør blant annet at landene kan utveksle større mengder informasjon enn de kunne tidligere.

Oberstløytnant Bernhard Vogel mener Link 16 er helt avgjørende for å få et godt luftvernsamarbeid mellom landene.

– Link 16 blir en viktig del av framtidens krigføring, mener han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå