AVFALL

Norsk teknologi gjør slam og matavfall til verdifulle produkter

Cambi løser problemet med matavfall og kloakkslam i stadig flere byer. Fra et problem lager de verdifulle produkter og er en god teknologirepresentant for sirkulærøkonomien.

Qinghe II: Dette er det siste av flere Cambi-anlegg som er levert i Bejing. Det skal behandle 550.000 kubikkmeter kloakkvann daglig og vil gjøre avløpet helt rent før det renner ut i Qinghe-elva.
Qinghe II: Dette er det siste av flere Cambi-anlegg som er levert i Bejing. Det skal behandle 550.000 kubikkmeter kloakkvann daglig og vil gjøre avløpet helt rent før det renner ut i Qinghe-elva. Foto: Cambi

Norske Cambi har utviklet teknologi som gjør at vi får mer energi ut av matavfall og kloakk enn den tradisjonelle teknologien. I tillegg til å hente ut mer biogass som kan drive kjøretøyer eller generatorer blir restavfallet et luktfritt, sterilt produkt som kan brukes til jordforbedring og hele prosessen er vesentlig raskere. Et avfallets Columbiegg.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.