FAGARTIKLER

Norsk strategi for FoU-samarbeid

22. okt. 2004 - 17:29

@brd1:DE SISTE NI månedene har Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) i spissen for 11 departementer samt Norges forskningsråd og Innovasjon Norge utarbeidet en ny samlet strategi for FoU-samarbeid overfor Nord-Amerika. Behovet for å styrke samarbeidet med Nord-Amerika er blitt veldig tydelig de siste årene. Det vises bl.a. til at antall norske studenter som reiser til USA er redusert med 50 prosent de siste ti årene. Dessuten orienterer norske forskere seg sterkere mot de faglige og finansielle mulighetene EUs rammeprogrammer representerer.

Ledende fagmiljøer

USA satser betydelig på å bygge opp sterke undervisnings- og forskningsmiljøer innen de fleste fagområder, og at dette bidrar til innovasjon og nyskaping i større grad enn i de fleste andre land. USA har utviklet ledende fagmiljøer innen områder som bioteknologi, nanoteknologi, materialteknologi og energi. Norge vil ha stor glede av å knytte seg opp mot disse miljøene.

Den nye norske strategien for FoU-samarbeid adresserer disse problemene. Det poengteres at Norge bør stimulere undervisnings- og forskningsmiljøer til USA-samarbeid på samme måte som vi gjør overfor EU, dog uten at dette skal gå på bekostning av EU-samarbeid. Det erkjennes også at å gjennomføre en slik strategi vil kreve betydelige bevilgninger i årene som kommer. For 2005 er det kun avsatt 10 millioner kroner fra UFD til Nord-Amerika-strategien, men det forventes at bevilgningene i løpet av de kommende år trappes opp til samme nivå som våre EU-programmer.

Kommersialiseringskanal

Nord-Amerika-strategien omhandler også næringsrettet forskning. Det pekes på den klare lederrollen USA har innen teknologisk innovasjon og nyskaping. Det understrekes at norske oppstartsbedrifter trenger internasjonalt ledende teknologi og markedspartnere i en tidlig fase av bedriftens utvikling.

Strategidokumentet peker her på Innovasjon Norge som en naturlig aktør for å bidra til økt samarbeid mellom norske og nordamerikanske miljøer. Det legges i denne sammenheng bl.a. vekt på å utvikle en såkalt kommersialiseringskanal. Strategien oppfordrer Innovasjon Norge til legge forholdene til rette for at selekterte norske teknologibedrifter på en rimelig måte, og med profesjonell bistand, skal kunne etablere seg i USA og Canada.

Tidlig fotfeste

Innovasjon Norges Boston-kontor har startet arbeidet med å utvikle et program for en slik kommersialiseringkanal. Det er ambisjoner om å kunne plassere ca. 20 bedrifter på steder som Boston, San Francisco, Houston, Washington DC og Toronto. Bedriftene vil få tilbud om lokalisering og infrastruktur. Det vil i tillegg etableres et nettverk av relevante fagspesialister og ledelsesressurser som bedriftene kan trekke veksler på. Videre vil bedriftene systematisk bli eksponert for ulike nettverk av potensielle samarbeidsbedrifter, forskningsmiljøer og kapitalmiljøer. Målet er at flere norske teknologibedrifter med internasjonale ambisjoner skal kunne få et fotfeste i Nord-Amerika så tidlig som mulig.

Bedrifter oppfordres til å ta kontakt med Innovasjon Norges kontor i Boston.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.