Norsk stempelmotor kan bli 45 prosent mer effektiv enn en moderne dieselmotor

Stempelmotoren er langt fra død. Dessverre vil nok mange el-entusiaster si. Men fremdeles produseres et enormt millionantall til alle mulig formål.

Norsk stempelmotor kan bli 45 prosent mer effektiv enn en moderne dieselmotor
Oppfinner: Hilberg Karoliussen driver selskapet Patentec. Han har en lag rekke oppfinnelser bak seg. Nå har han satt seg som mål og effektivisere stempelmotoren. TomErikSmedal

Stempelmotorer gir som vi vet et solid bidrag av klimagasser når de kjøres på fossile drivstoffer. Ikke minst fordi virkningsgraden er lav. Det gjør at det trengs mere drivstoff for å gjøre nyttig arbeid. En diesel-Golf som går på en WLTP-syklus har typisk en virkningsgrad på litt under 25 prosent. En slik motor går sjelden med en belastning hvor dreiemomentet er på topp. Det blir mye dellast. Og dellast er lik lav virkningsgrad.