Norsk selskap skal utvikle alternativ navigasjon for losene

Systemet skal kombinere flere satellittnavigasjonssystemer.

Norsk selskap skal utvikle alternativ navigasjon for losene
Kystverket vil øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som kan varsle losen om interferens på GSNN-signal. Foto: Jostein Geitung Larsen / Kystverket

I fjor høst lyste Kystverket ut 8,55 millioner kroner til de som kunne utvikle et alternativt navigasjonssystem. Losene har i stor grad gjort seg avhengig av GPS, men opplever i økende grad feil eller intendert innblanding i signalene - såkalt spoofing eller jamming.