Norsk selskap skal levere nye kampuniformer til alle nordiske land

Signerte milliardavtale med Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Norsk selskap skal levere nye kampuniformer til alle nordiske land
Sersjant Rita Paulsen og stabssersjant Erlend Kristiansen med den nye uniformen, her uten kamuflasje. Foto: Eirik Helland Urke

Ganske nøyaktig seks år etter at Norge, Sverige, Finland og Danmark ble enige om å anskaffe felles stridsuniformer, er avtalen i boks.