Norsk selskap får EU-millioner til å lage levende fiskefôr av rur

Satser på oppdrett av plankton som fôr til oppdrettsfisk.

Norsk selskap får EU-millioner til å lage levende fiskefôr av rur
Slik ser ruren Planktonic skal produsere ut, selv om det er en annen rur-art det er snakk om. Naupliene inni skal bli levende fiskefôr til oppdrettsnæringa. Foto: Fritz Geller-Grimm/Wikimedia Commons

Planktonic er et av to norske selskaper som får støtte fra EU-programmet Horisont 2020. Over 1700 selskaper søkte om en del av pengepotten på totalt 316 millioner kroner.