ENERGI

Norsk plastretur i utlandet

Leif Haaland
26. feb. 2002 - 07:00

I fjor startet fire store anlegg opp i Tyskland med samlet kapasitet 100.000 tonn. Til ett av disse anleggene er det levert norsk utstyr. Norsk Titech Autosort har nærmere 80 prosent av markedet i Tyskland.

Anleggene blir stadig større, og dagens rundt 300 anlegg vil trolig bli redusert til 220. Administrerende direktør Peter Sundt i Plastretur as mener det er store muligheter for å oppnå effektive retursystemer også for husholdningsplast.

I fjor høst åpner også et anlegg for sortering av 25.000 tonn plastemballasje i Montello i Nord-Italia. Alle ti maskinene er norske, opplyser Ole Onsrud i Titec Autosort. Firmaet har 12 ansatte i Norge, og har kjøpt opp en konkurrent i Tyskland.

- Ved hjelp av infrarødt lys sorteres plasten i rene fraksjoner av PHED, PETog PP - PET i flere farger. I Norge er vi ikke kommet like langt som i Europa med å samle inn plastavfall fra husholdningene, sier Onsrud.