Norsk oppdretter, svensk tekniker og dansk utbygger møtes 30 dager i retten for å løse byggestrid

Uenige om hvem som hadde ansvaret for grunnarbeidet under byggingen.

Norsk oppdretter, svensk tekniker og dansk utbygger møtes 30 dager i retten for å løse byggestrid
Fredrikstad Seafoods anlegg ble forsinket på grunn av feil grunnarbeid. Foto: Eirik Helland Urke

I februar i år kunne Norges første landbaserte matfiskanlegg for laks avdukes i Fredrikstad. Da var det like før den første smolten skulle settes ut i anlegget.