KLIMA

– Norsk natur nesten verneferdig

SISTE FASE: Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier vi nå har vernet 17-18 prosent av norsk natur. - Nå blir hovedansvaret skjøtsel og forvaltning av det vi har vernet, sier hun.
SISTE FASE: Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet sier vi nå har vernet 17-18 prosent av norsk natur. - Nå blir hovedansvaret skjøtsel og forvaltning av det vi har vernet, sier hun. Bilde: Kallestad, Gorm

Norge har 40 nasjonalparker og tre til kommer i år. Dermed er Thorbjørn Berntsen og Jens Stoltenbergs 19 år gamle plan så godt som sluttført.

Gir overblikk

I 1991 hadde Norge 16 nasjonalparker, noe som var lite i forhold til mange andre land og Norge hadde heller ingen plan for hvordan naturen skulle bevares for senere generasjoner. Derfor laget miljøvernminister Thorbjørn Berntsen og hans statssekretær Jens Stoltenberg en nasjonalparkplan, som sluttføres i år.

– Intensjonen med planen var å få overblikk over hva av den norske naturen vi vil skal tas vare på for våre etterkommere og vil skal representere Norge. Det dreier seg både om spektakulære og representative områder. Planen er ambisiøs, men god, sier statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet til Nationen.

Mer vern i havet

I dag har Norge 40 nasjonalparker, blant dem sju på Svalbard. Den ferskeste av dem er Sjunkhatten, som ble åpnet i Nordland tidligere i år.

– Når vi avrunder nasjonalparkplanen, vil vi ha vernet 17–18 prosent av norsk natur. Da vil ikke hovedansvaret lenger dreise seg om etablering, men om skjøtsel og forvaltning av det vi har vernet, sier hun.

Det betyr likevel ikke at det er slutt på nyetablering av nasjonalparker.

– I fjor åpnet vi Ytre Hvaler, den første nasjonalparken der verneobjektene hovedsakelig er i havet. Vi vil verne flere slike områder framover, sier Sørensen. (©NTB)

Les mer om: