DATATELE

Norsk mobilkapring i Europa

TRÅDLØST: Produktansvarlig Göran Brandt med M2M-utsyr fra Securitas Direct som har Telenors løsning i seg. Han regner med at foruten bilindustrien så er vaktbransjen i Europa de som for alvor kommer til å gjøre M2M til et gigantmarked.  Tenk hva som skjer dersom alle nyinstallasjoner av alarmer skjer med trådløst utstyr, sier han.
TRÅDLØST: Produktansvarlig Göran Brandt med M2M-utsyr fra Securitas Direct som har Telenors løsning i seg. Han regner med at foruten bilindustrien så er vaktbransjen i Europa de som for alvor kommer til å gjøre M2M til et gigantmarked. Tenk hva som skjer dersom alle nyinstallasjoner av alarmer skjer med trådløst utstyr, sier han.Bilde: Trond Heggelund
Trond Heggelund
1. juni 2007 - 07:02

STOCKHOLM: Volvo/Renault, DaimlerChrysler og Scania bruker alle maskin til maskin-kommunikasjon (M2M) fra Telenor.

Fra fabrikkenes side er det installert Sim-kort fra Telenor i lastebilene.

Volvo kaller sitt system for Volvo on track. Dette betyr dette eksempelvis at dersom bilen kolliderer, sendes automatisk varsel til nærmeste alarmsentral om bilens geografiske posisjon, hvor mange som er i bilen, hvor mye bensin det er i tanken og mye, mye mer.

Sporing og flåtestyring

Alarmsentralen kan eksempelvis selv sette opp samtale inn i bilen, uten at føreren behøver å foreta seg noe. M2M-komminikasjonen sørger også for sporing med GPS (Global Positioning System) dersom bilen blir stjålet.

I lastebiler og trailere gis i tillegg mulighet for flåtestyring.

Produktansvarlig Göran Brandt sier at Telenor forventer at mange av Norges kraft- og energiselskaper vil finne M2M-løsninger interessant. Han påpeker at også vakt- og alarmselskaper som Securitas Direct benytter Telenors M2M-løsning i Norge.

Også for helsesektoren

Nordensjef Morten Karlsen Sørby i Telenor tror at også at offentlig sektor, med helseforetakene og sykehusene i spissen, vil bruke M2M-kommunikasjon når de eksempelvis skal følge opp en hjertepasient etter en operasjon.

– Vi har stor tro på M2M i den norske helsesektoren ettersom Norge er kommet lengst i verden innen telemedisin. Det er bare fantasien – ikke teknikken – som setter grenser for hvordan M2M kan brukes for å hjelpe, sier Karlsen Sørby.

Les mer om: