BYGG

– Norsk miljøpolitikk øker CO2-utslippene

Truls Tunmo
16. apr. 2009 - 12:16

Slik regner Idar Mo

Bruker energien som jernbanen har til fremdrift og multipliserer den med tre fordi den indirekte energibruken også må med i regnestykket.

Vurderer elkraft som om den er produsert med kullkraft i henhold til internasjonale beregninger. Denne kraften har bare 30 prosent utnyttelsesgrad. Ifølge Mo får man 10 ganger så mye energibruk som når man bare regner på jernbanens energibruk i Norge. Ifølge Mo blir beregningsmodellen vanligvis brukt internasjonalt, blant annet i Sverige.

Ekspressbussmodellen regnes ut i fra at ledig kapasitet i veinettet gir veldig lite indirekte energibruk. Mo mener at dette må tas med i regnestykket.

Tallknuseren Idar Mo fra Sogn og Fjordane har mange års fartstid i Statisk Sentralbyrå (SSB), og har i flere år spesialisert seg på lønnsom infrastruktur innen samferdsel.

Nå retter pensjonisten skarp kritikk til de ansvarlige samferdselspolitikerne i Norge.

– Myndighetene jobber ikke godt nok med sammenligning av transporttjenester i Norge. De sammenligner ikke på produkter slik de gjør internasjonalt, sier Mo til Teknisk Ukeblad.– Bygg motorveier

Han mener at det å bygge firefelts motorveier kan være det beste miljøtiltaket.

– Et konkret eksempel er firefelts motorvei fra København til Hamar (ferdig i 2015), og firefelts motorvei mellom Oslo og Skien (ferdig i 2015). Sammenligningen er nye, raske jernbaner på strekningene Oslo-Hamar, Oslo-Halden og videre til Göteborg. Her vil persontrafikken på moderne tog få seks ganger så store CO 2-utslipp som på halvfulle ekspressbusser målt i globalt regnskap. Det vil dessuten koste 60 øre å produsere en personkilometer med buss mot 600 øre på tog, sier Mo.Må omfordeles

Han nevner eksempelvis et ekspressbussnett på 15 000 kilometer som går innom så å si alle kommune- og skolesentre.

– Det vil være cirka 1.800 busser i et slikt nett. Til sammen vil de produsere 15 milliarder personkilometer. Dette vil de i praksis produsere gratis for forbrukerne bare på grunnlag av tilskuddene som jernbanen får. Det må en omfordelingsmodell til mellom vei og bane. Da får man bedre kapasitet på jernbanelinjene. Jernbanegodstrafikken vil kunne øke kapasiteten fra 2,5 milliarder til 10 milliarder tonnkilometer, sier Mo.Energieffektivitet

SSB-veteranen mener han er på linje med internasjonal klimaforskning når det gjelder samferdsel.

– Jeg har mange internasjonale klimaforskere med meg, og støtter meg til mye internasjonal litteratur om samferdsel og CO 2-utslipp. Det er energieffektiviteten som teller og ikke noe annet. Det er en myte at transport basert på elkraft er miljøvennlig, sier Idar Mo.

Ikke enig

Transportpolitisk talsmann i SV, Hallgeir Langeland, mener at regnestykkene til Idar Mo er feil.

– Statens vegvesen har kommet med beregninger om at firefelts motorveier kan øke klimagassutslippene med 40 prosent. Så Idar Mo må nok sette seg ned og regne på nytt. Jeg tror han sover på asfalt om nettene. Han har ikke annet enn veier i hodet, sier Langeland.

– Kan ha rett

Men miljøkoordinator i Statens vegvesen region sør, Karl Sigurd Fredriksen, tilbakeviser påstanden fra SV-politikeren.

Han mener at Idar Mo kan ha rett.

– Jeg er redd at Hallgeir Langeland bygger sine uttalelser på data som er svært usikre, og tuftet på en konseptvalgutredning for strekningen Langangen-Grimstad. Her finnes det ikke godt nok tallmateriale som kan brukes i en slik sammenheng. Beregningsmetodikken som Statens vegvesen bruker, er ikke ferdig utviklet for å gjøre slike utregninger, sier Fredriksen.

Han tror imidlertid at Idar Mo er nær virkeligheten i sine beregninger.

– Dersom man legger til grunn at marginal kraftforsyning er kullkraft, noe som gjøres internasjonalt, så har Mo rett. Dessuten trekker han også inn all indirekte energibruk, noe som er nødvendig for å få et komplett bilde. Myndighetene legger for lite vekt på dette i dag. Nasjonal transportplan inneholder ingen dokumentasjon på indirekte energibruk, sier Fredriksen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.