Norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Odd Eriksen
Statsråd Nærings- og handelsdepartementet
Odd Eriksen Statsråd Nærings- og handelsdepartementet (Bilde: Sigurdsøn, Bjørn)
  • nettarkiv
Norge skal bli medlem i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). – Dette bidrar til at norske bedrifter kan sikre seg millionverdier i den internasjonale konkurransen, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

I følge Regjeringen skal medlemskap i EPO gjøre det enklere og billigere for bedriftene å sikre seg patent i Europa. Et medlemskap skal også gjøre Norge til et mer attraktivt land for utenlandske investorer, fordi patenteringen blir like enkel og billig som i resten av Europa

– Å sikre industrielle rettigheter er en viktig forutsetning for at næringsrettet forskning skal føre til økt verdiskaping. Det gjelder spesielt på områder med sterk konkurranse og stor risiko for kopiering, sier Eriksen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå