KRAFT

Norsk kraft kan bli gull verdt

Mona Sprenger
22. jan. 2007 - 08:00
Vis mer

Nå vil Petter Stordalen tilby «ren» strøm på alle sine Choice-hoteller.

- Vi jobber med å få det til, bekrefter hotelleieren, som tror at norsk kraft kan bli en attraktiv eksportartikkel.

Flere vil ha miljøprofil

Petter Stordalen arbeider med å få på plass en ordning med sertifikater som garanterer for elektrisitetens opprinnelse. Disse sertifikatene har vært på markedet i flere år, men salget har så langt gått tregt.

Norsk energi har per definisjon vært ansett som både ren og dyr nok, har de fleste strømforbrukere tenkt. Men det kan nå være i ferd med å endre seg.

Et konkurransefortrinn

Stordalen er en av flere aktører i næringslivet som har oppdaget at miljø kan være et konkurransefortrinn.

- Klimaendringene er en av de store utfordringene verden står overfor. Miljøsatsing har blitt et element som påvirker selskapers omdømme, og vi merker at utenlandske selskaper begynner å etterspørre «grønne attributter» knyttet til vår fornybare energi. Miljø og klima er viktig for bedrifter som vil lykkes, sier Leif Hegna, adm. direktør i Enviro Energi.

Bedriften, som eies av en rekke norske kraftprodusenter, spesialiserer seg på handel med opprinnelsesmerking av fornybar energi.

Utenlandsk etterspørsel

Selv om du kjøper et sertifikat, risikerer du i praksis fortsatt at russisk kjernekraft lyser opp hjemmet ditt. Men du har en garanti for at din leverandør ikke kjøper og leverer kjernekraft til deg.

- Vi selger en del opprinnelsesgarantier til utlandet. Etterspørselen øker også i Norge. Blant annet er det et krav i stadig flere offentlige anbudskonkurranser om å dokumentere hvor strømmen kommer fra. Også en rekke private virksomheter og husholdningskunder viser økende interesse, sier Hegna, og viser til flere miljømerker som Svanemerket som stiller krav til bruk av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Nye krav

Enviro Energi omsatte i 2006 opprinnelsesdokumentasjon for mellom sju og åtte terawattimer (TWh) fornybar energi. Fremdels beskjedent, men nå tror Hegna at nye krav vil sette fart i omsetningen i Norge.

Fra 1. januar i år må alle norske kraftleverandører gi sine kunder en varedeklarasjon som viser produksjonsmåte og miljøkonsekvenser. Bakgrunnen er EUs nye elmarkedsdirektiv som skal bidra til bedre forbrukerinformasjon og stimulere til produksjon og bruk av fornybar energi.

Fornybar elektrisitetsproduksjon skal i 2010 dekke en femtepart av forbruket i EU.

Ønsker åpenhet

- Alle forbrukere skal få vite hvordan kraften de bruker er produsert. Det kan skape større interesse for fornybar energi. Tidligere har kraftleverandører kun konkurrert på pris. Nå kommer miljø inn som et nytt element, fremholder Hegna.

Han mener at det her ligger et voksende marked. I dag koster elektrisitet med dokumentert fornybar opprinnelse mellom 0,25 og 1,0 øre mer per kilowattime enn elektrisitet med uspesifisert opprinnelse.

Vil føre til prisstigning

- Prisen avhenger av produktet. Opprinnelse fra f.eks vindkraft eller nye vannkraftverk er bedre betalt enn kraft med annen opprinnelse. En større interesse for fornybar energi kan bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybar energi, noe som igjen vil bidra til reduserte CO2-utslipp, mener Hegna, som tror at merverdien på fornybar kraft vil øke etter hvert.

- Vi kan komme i en situasjon hvor de «grønne attributtene» knyttet til vår fornybare energiproduksjon eksporteres. I retur får vi da kull- og kjernekraft til å dekke opp forbruket i Norge.

Merverdi

Energibedriftenes landsforening (EBL) er enig i at den rene norske kraften kan bli et konkurransefortrinn for norske kraftleverandører.

- Norge er i en særstilling, som har så mye vind- og vannkraft. Det kan være at det ligger en merverdi her. Det er fremdeles et ungt marked, men over tid kan fornybar energi bli en verdifull ressurs, sier rådgiver i EBL Ole Haugen. Han er positiv til det nye kravet om varedeklarasjon.

- Varedeklarasjonen vil vise kundene hvordan deres kraftleverandør dekker inn deres kraftbehov. Kundene får dermed informasjon om hvor pengene deres går. Varedeklarasjonen vil markedsføre fornybar energi til sluttbrukermarkedet.

Endre investeringsbildet

- Vi forventer at interessen for sertifikater vil bli større med det nye kravet om varedeklarasjon. Vi ser et marked med en forsiktig, men gradvis positiv utvikling, sier Kjell Olav Kristiansen, direktør for konsulentavdelingen i selskapet Point Carbon. Han har fulgt den internasjonale utviklingen lenge.

- Fornybar energi har ingen klimautslipp. Dette blir stadig viktige internasjonalt. I flere europeiske land, som Tyskland, Østerrike og Sverige har det i flere år vært et marked for opprinnelsessertifikater. Dette er en retning som flere norske produsenter kan dra nytte av, mener Kristiansen, som tror at det kan komme prisforskjeller på ulike typer kraft.

- Foreløpig er ikke prisforskjellene store, men det kan endre seg raskt hvis det blir stor etterspørsel i utlandet. Vi får se hvordan det utvikler seg. Hvis verdien på fornybar kraft blir høyere, vil det også endre investeringsbildet for alle som investerer i ny energi.

Flere vil tilby sertifikater

- Interessen for sertifikater på fornybar energi har økt ekstremt, sier rådgiver i Statnett Ulf Møller.

Statnett SF har siden 2001 utstedt sertifikater for fornybar energi, såkalte REC-sertifikater og opprinnelsesgaranter. I fjor utstedte Statnett sertifikater på om lag 16 TWh, mot 5,63 i 2004. Møller tror det bare er begynnelsen :

- Jeg tror at vi i løpet av ett års tid vil komme opp i mye mer. Vi har et mål om å nå 100 TWh i 2009.

Ikke eksportfokus

I fjor gikk 4,6 TWh fornybar energi utenlands, hovedsakelig til Tyskland, Belgia og Nederland.

- Jeg tviler på at vi vil eksportere mer enn 10 TWh de nærmeste årene. Jeg har snakket med flere som ønsker å godkjenne kraftanleggene sine for sertifikater, og de har ikke et eksportfokus. De ønsker først og fremst å bruke sertifikatene som dokumentasjon overfor kundene sine, sier Møller.

Sped begynnelse

TrønderEnergi har tilbudt 100 prosent fornybar energi til sine kunder i over ett år.

- Vi var sammen med Neas først ute med å gi alle våre kunder dette tilbudet. Vi garanterer 100 prosent fornybar kraft og tar ikke mer betalt for det, sier markedssjef i TrønderEnergi Jøran Ødegaard, som tror at fornybar kraft kan bli en inntektskilde.

- Stordalen er førstemann ut. Når profilerte næringslivstopper engasjerer seg, får det ringvirkninger. Jeg tror det vil bli et større fokus på fornybar energi i årene fremover og at dette bare er den spede begynnelse. Klimaendringene vi nå ser vil også være en pådriver, mener Ødegaard.

Venter endringer

Han tror at betalingsviljen etter hvert vil våkne også i Norge.

- Vi har eksportert vannkraft til en høyere pris til Nederland. Her i Norge har vi vært bortskjemt med at all kraft har kommet fra fornybare kraftkilder. Slik er det ikke lenger, sier markedssjefen, som ikke kan love at TrønderEnergi vil fortsette å garanterer for fornybar kraft uten at det vil koste strømforbrukeren noe ekstra.

Villig til å betale mer

Stolprodusenten Håg har i flere år satset bevisst på miljø og har siden 2005 kjøpt fornybar kraft med opprinnelsesgaranti.

- Kundene etterspør miljø, og gjennom våre løsninger kan vi bidra til at våre kunder blir mer miljøvennlige. Vi ønsker å stimulere til bruk av fornybar energi og har derfor kjøpt sertifikater, sier adm. direktør i Håg, Lars I. Røiri.

- Kan fornybar kraft bli en eksportartikkel?

- Det er det allerede. Vi ser at utenlandske selskaper kjøper opp sertifikater, sier Røiri, som tror at mange selskaper er villige til å betale mer for ren energi. Vi merker at flere bedrifter og eiere er opptatt av miljø og bruker en større del av ressursene til å dokumentere hva produktene inneholder. Kravene til dokumentasjon øker også, sier Røiri, som understreker at det er naivt å tro at alle bedrifter kan gå over til fornybar energi. Det finnes ikke så mye.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.