Norsk kloakkrensing til to nye amerikanske byer

Cambi er kanskje Norges beste eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Det har de drevet med i årtier før begrepet ble tatt i bruk

Norsk kloakkrensing til to nye amerikanske byer
Svært: På tross av store dimensjoner er Cambis to nye kloakkrenseanlegg basert på selskapets patenterte prosess for termisk hydrolyse vesentlig mindre enn konkurrerende teknologi og gir bedre bioprodukter. Foto: Cambi

Det er over 30 år siden det norske teknologiselskapet Cambi ble etablert for å behandle kloakk med termisk hydrolyse. Først het de Glommen Skog og så endret de navn, først til Kambi i 1992 og så til Cambi i 1994. I dag er de verdens ledende på området og har levert 70 anlegg i 22 land fordelt på fem kontinenter.