Norsk-kinesisk samarbeid

Norsk-kinesisk samarbeid

Tema er næringsliv, forskning og teknologi innen sektorene maritim, marin, energi og miljø.

Nærings- og handelsminister Børge Brende åpner konferansen.

I tillegg vil representanter fra Utdannings- og forskningsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet være til stede. Også representanter fra Norges forskningsråd, Næringslivets Hovedorganisasjon, NTNU og BI deltar på konferansen.

Fra Kina vil viktige bidragsytere være viseministre fra Ministry of Commerce og Ministry of Science and Technology.

Påmelding og mer informasjon finnes på www.invanor.no/beijing. E-post sendes hans.joachim.motzfeldt@invanor.no eller Turid.aabye.hagen@invanor.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå