ARKIVNYHETER

Norsk Industri ønsker fortsatt industrivekst

KREVER ENDRING: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at avskrivingssatsen for produskjonsutstyr må justeres. - Finansministeren har erkjent at avskrivningsatsen er for lav, sier han.
KREVER ENDRING: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at avskrivingssatsen for produskjonsutstyr må justeres. - Finansministeren har erkjent at avskrivningsatsen er for lav, sier han. Bilde: Holm,Morten

Det er særlig den manglende justering av avskrivningsreglene som irriterer. På tross av at finansminister Sigbjørn Johnsen i skriftlige svar til Stortinget har erkjent at satsen er for lav, gjør ikke Regjeringen noe med avskrivningsreglene. Det medfører at produksjonsutstyr utenom maskiner med levetid på 20 år ikke blir mer enn 55 % avskrevet i levetiden.

Norsk Industri peker på at skattereformen fra 1992 har som prinsipp at avskrivningen skal være 100 % i levetiden og mener på denne bakgrunn at avskrivningsreglene, slik de praktiseres av Finansdepartementet og Sentralskattekontoret, faktisk er i strid med Skattereformen. – Ettersom finansministeren har erkjent problemet, burde han ha ordnet opp i statsbudsjettet for 2011, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.Dobbeltbeskatning

I møtet med Finanskomiteen understreket også Norsk Industris representanter at noe av den besparelse som lavere sykefravær gir på de offentlige budsjetter, kunne vært brukt på områder som styrker den langsiktige verdiskapingen. Man viste videre til at Regjeringen i budsjettet opprettholder en unødvendig og urimelig beskatning av bedrifter. Det gjelder noen av kvotehandelsbedriftene, som både må kjøpe kvoter og betale avgift. Dobbeltbeskatning må unngås, er det klare råd fra Norsk Industri til Finanskomiteen.Forskningspolitikk

Industriens representanter uttrykte bekymring for dagens forskningspolitikk. Det er avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping som er den viktigste finansieringskilden for forskning her til lands, sammen med noen regionale fond. På grunn av lavere rente, går avkastningen ned, noe som fører til kutt i FoU i 2012 og 2013. Norsk Industri anbefaler at Finanskomiteen åpner for økte innskudd og dermed en styrket forskningsinnsats.Positivt

Regjeringen får ros fra Norsk Industri for de helt nødvendige rammeøkningene og endringene som ellers har kommet i GIEK gjennom krisepakken i 2009, verftspakken i 2010 og ved introduksjon har garanter for langsiktige kraftavtaler. Norsk Industri er også fornøyd med at statsbudsjettet for 2011 ikke øker presset eller offentlig andel av økonomien, og peker på at en rask retur til handlingsregelens fireprosent-bane vil bidra til at vi unngår styrking av kronekursen i en periode hvor prispresset internasjonalt er sterkt .Formueskatten

Like fornøyd er ikke Norsk Industri med at formuesskatten i 2010 blir rekordhøy; 13,6 mrd kroner i år og fortsatt økning for neste år. Organisasjonen påpeker at økt formuesskatt år-for-år er hverdagen for mange familieeiere og at dette påvirker deres adferd, bl. a. i form av økt utbytte.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.