INDUSTRI

Norsk industri henger etter med utslippskutt

Kuttet langt mindre enn EU i 2019.

Det største utslippskuttet skjedde her på Mongstad, hvor krakkeranlegget som gjør råolje om til bensin, var stengt for vedlikehold fra september.
Det største utslippskuttet skjedde her på Mongstad, hvor krakkeranlegget som gjør råolje om til bensin, var stengt for vedlikehold fra september. Foto: Teknologisenteret Mongstad
27. apr. 2020 - 12:52

Utslippene fra de norske virksomhetene som omfattes av EUs klimakvotesystem, gikk noe ned i løpet av 2019, men kuttene er langt mindre enn EUs.

I fjor gikk utslippene ned med om lag 580.000 tonn, noe som tilsvarer litt over to prosent fra 2018, ifølge den foreløpige oversikten som bygger på rapporter fra norske bedrifter.

De til sammen 142 norske kvotepliktige virksomhetene sto for totalt 24,6 millioner tonn i fjor.

– Disse tallene viser en lavere reduksjon i Norge enn i EU totalt, der kvotepliktige utslipp gikk ned med over åtte prosent. På sikt må alle sektorer kutte betydelig dersom Norge skal nå sine utslippsmål, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Den kraftige reduksjonen i EU skyldes hovedsakelig at kraftsektoren har kuttet i bruken av kull og heller vendt seg mot gass og fornybar energi. Utslippene fra kraftsektoren falt med hele 14 prosent.

Mongstad stengt for vedlikehold

Raffineriet på Mongstad i Hordaland sto for den største enkelte utslippsreduksjonen i fjor. Anlegget reduserte utslippene med over 460.000 tonn Co2-ekvivalenter fra 2018 til 2019. Hovedårsaken til reduksjonen er at krakkeranlegget, hvor råolje omgjøres til bensin, var nedstengt fra september på grunn av vedlikehold.

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel sto for utslipp på om lag 12 millioner tonn i fjor – en nedgang på rundt én prosent fra året før.

Feltene Statfjord, Snorre og Gullfaks – alle eldre felt som er inne i haleproduksjonen – hadde de største reduksjonene.

Luftfart økte utslippene

Seks luftfartsoperatører rapporterer sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet, hvorav Norwegian er klart størst. SAS rapporterer inn sine tall til svenske miljømyndigheter.

De siste årene har de kvotepliktige utslippene fra luftfart økt. Denne økningen fortsatte også i fjor – med 3,5 prosent fra 2018 til 2019. Økningen gjenspeiles ellers i EU, hvor tallene har pekt oppover siden 2013.

Norwegian, Widerøe, Bristow og CHC hadde alle en økning i sine rapporterte utslipp i fjor.

Singapore Airlines er det første flyselskapet som tar i bruk superjumboen A380 fra Airbus. Her takser flyet før avgang på jomfruturen 25. oktober fra Changi Airport i Singapore til Sydney i Australia.
Les også

Singapore: : Krever grønnere drivstoff for alle avganger

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.