INDUSTRI

Norsk Gjenvinning tatt for eksport av farlig avfall

Klif vurderer anmeldelse.

INSPEKSJON: Fra kontrollen hos Norsk Gjenvinning den 18. oktober 2012.
INSPEKSJON: Fra kontrollen hos Norsk Gjenvinning den 18. oktober 2012. Bilde: Klif

Flere alvorlige brudd:

  • Eksport av 100 000 liter PFOS-holdig vann til behandlingsanlegg i Danmark uten nødvendig tillatelse fra norske og danske myndigheter.
  • Uforsvarlig og ulovlig håndtering av avfallet. Anlegget har tatt i mot PFOS-holdig vann uten å ta påkrevde prøver av innholdet, og har blandet deler av det med olje- og fettavfall før eksport med tankbil til i Danmark. Dette er ulovlig, blant annet fordi det kan føre til feil behandling av avfallet.
  • Anlegget kunne ikke legge fram dokumentasjon for mottak, lagring, behandling og viderelevering av det PFOS-holdige vannet.
  • Anlegget har ikke nødvendig, lovpålagt økonomisk sikkerhet for PFOS-holdig avfall, som skal sikre at avfallet blir forsvarlig håndtert dersom bedriften går konkurs.Kilde: Klif

Under en kontroll 18. oktober fant inspektørene fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) flere alvorlige brudd på miljøregelverket hos Norsk Gjenvinning på Nesodden.

Det ble avdekket ulovlig lagring og eksport av avfall som inneholder miljøgiften PFOS.

Les også: Slottsplassen full av miljøgift

Forbudt i 2007

Anlegget på Nesodden behandler farlig avfall fra industrivirksomheter.

Virksomheten har mottatt cirka 450 000 liter med PFOS-holdig vann som stammer fra opprydningen etter et ulovlig utslipp på Gardermoen høsten 2010.

Stoffet ble brukt i brannskum for olje- og bensinbranner fram til det ble forbudt i Norge og EU i 2007.

Les også: Frykter vill vest i farlig avfall

Kreftfremkallende

PFOS kan hope seg opp i kroppen, først og fremst i lever og galleblære. Undersøkelser av ulike dyrearter viser at stoffene også oppkonsentreres i næringskjeden.

Miljøgiften er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr.

Det foreligger også studier som viser at stoffet kan være kreftfremkallende.

Les også: Klif må kutte i miljøovervåking

Flere alvorlige lovbrudd

Under kontrollen avdekket Klif flere alvorlige brudd på miljøregelverket.

–  Det som er alvorlig er at dette er en avfallsbedrift som har slurvet med mottakskontrollen av det avfallet de har tatt i mot. Det er viktig å vite hva slags avfall de tar i mot, for å kunne håndtere det forsvarlig. Det som gjør det ytterligere kompliserende er at de har blandet dette avfallet med noe annet. Noe som kompliserer behandlingen av det, for deretter å eksportere det ut av landet uten å innhente nødvendige tillatelser, sier Bjørn Bjørnstad, direktør i tilsynsavdelingen i Klif. Han fortsetter:

–  Alle disse tingene viser en altfor lav bevissthet rundt at de tar i mot avfall.

Vurderer anmeldelse

Norsk Gjenvinning må innen 15. desember 2012 dokumentere at de har rettet opp forholdene. Klif har varslet tvangsmulkt på 500.000 kroner dersom bedriften ikke overholder fristen.

– Det er svært viktig at bedrifter følger det strenge regelverket som skal beskytte miljø og mennesker mot forurensning. Klif vurderer alltid anmeldelse ved alvorlige lovbrudd, og vil også vurdere det i denne saken, sier Bjørn Bjørnstad.

Han er klar på at Klif vil at bedriften skal rydde opp raskt.

– Dette er en virksomhet som lever av å håndtere farlig avfall. De må få opp rutiner og prosesser internt, når de tar i mot avfall hele tiden. Men vi har all grunn til å tro at virksomheten skjønner alvoret i situasjonen.

Les også: Halliburton kjøper seg avfallsproblem

Ikke mistanke om utslipp

Det er ikke mistanke om at det er sluppet ut PFOS-holdig vann til miljøet ved anlegget på Nesodden.

Behandlingsanlegget i Danmark har overfor Klif opplyst at avfallet de har mottatt er destruert på en slik måte at det heller ikke der har ført til utslipp av PFOS.

Les også:

Nanosølv skal ikke bli den nye asbesten

Avfallsalarmen er avblåst

Esa gransker norske søppelmonopoler

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.