MARITIM

Norsk gasskip er på plass i Tyskland

Et norsk spesialskip for mottak av flytende naturgass er på plass i Tyskland som en del av innsatsen for å erstatte gassen Tyskland tidligere fikk fra Russland.

Höegh har leid ut det norske gasskipet Neptune.
Höegh har leid ut det norske gasskipet Neptune. Foto: Höegh LNG

Gasskipet Neptune ligger for anker utenfor øya Rügen og skal etter hvert flyttes til industrihavnen Lubmin i Mecklenburg-Vorpommern, der det skal fungere som en flytende gassterminal. Etter planen skal det være i drift 1. desember, men først må det godkjennes av delstatsmyndighetene.

I mai ble det kjent at Tyskland hadde inngått avtale med det norske rederiet Höegh om leie av to spesialskip i ti år fremover. De skal erstatte 25 prosent av gassen Tyskland fram til da hadde importert fra Russland via gassrørledninger.

Tyskland bygger for tiden flere terminaler for mottak av gass. Det er ventet at flytende terminaler åpner i Wilhelmshaven og Brunsbüttel i løpet av året.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.