Norsk Doppler-sensor ble brukt til orkanmåling i USA. Nå skal den finne krill

Bruker lydpulser til å måle havstrøm.

Norsk Doppler-sensor ble brukt til orkanmåling i USA. Nå skal den finne krill
NOAA-forskere setter ut det norskutviklede måleinstrumentet. Foto: Nortek

Sensoren er utstyrt med både ekkolodd og Doppler-havstrømmåler. Den ligger og flyter passivt i Sørishavet i flere måneder i strekk i det som for oss er vinterhalvåret (men som er sommerhalvåret sørpå.) Der skal den samle inn data fra vannsøylen for å forstå mer om krill, fisk og sjøpattedyr på oppdrag for det amerikanske havforskningsinstituttet NOAA.