Norsk biovitenskap og industri samles under en hatt

Det nye skuddet på Arena-klygeprogrammet rigger seg for stor vekst i verdiskapning, eksport og i antall arbeidsplasser

Norsk biovitenskap og industri samles under en hatt
Skal holde styr på mer enn 80 virksomheter: Hanne Mette Dyrlie Kristensen skal lede den nye Arenaklyngen; The Life Science Cluster Foto: Odd R. Valmot

I dag har norske selskaper og institusjoner basert på ulike deler av biovitenskapene blitt organisert som en egen klynge i Arenaprogrammet. Dette er selskaper og organisasjoner innen livsvitenskap og industrielle, akademiske, private og offentlige aktører.