Norsk atomlagring bryter internasjonale standarder: Må bygge nytt

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) krever bygging av nytt atomlager. Eieren av anleggene har brutt flere tidsfrister. DSA vil ikke la seg intervjue om saken.

Norsk atomlagring bryter internasjonale standarder: Må bygge nytt
Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet vil flytte det brukte atombrenselet. Bilde: Øyvind Lie

Lagringen av norsk atomavfall er i strid med internasjonale krav og retningslinjer. Det framkommer i flere brev Teknisk Ukeblad (TU) har fått tilgang til fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.